Tipy a rady - správa nemovitostí Praha i celá ČR

29. Červen 2020 - 9:23

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizací výnosů z trestné činnosti, zavádí pro právnické osoby novou povinnost, a to zápis do evidence skutečných majitelů, která je vedena rejstříkovými soudy.

Tato povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů dopadá jak na společenství vlastníků jednotek, tak na bytová družstva. Lhůta pro splnění povinnosti provést zápis pro SVJ jako právnické osoby nezapsané do obchodního rejstříku je stanovena...

číst více
14. Květen 2018 - 17:57

Ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má správce osobních údajů (SVJ, BD a FO) povinnost poskytnout subjektům údajů (vlastníkům nebo uživatelům jednotek) v GDPR stanovené informace. Informace musí správce osobních údajů poskytnout písemně, přičemž GDPR považuje i elektronickou formu za písemnou, informace lze tedy zaslat např. e-mailem.

 

Výčet povinně poskytovaných informací se liší v závislosti na tom, zda byly zpracovávané osobní údaje získány přímo od vlastníka nebo...

číst více
2. Květen 2018 - 12:53

Základní povinností správce osobních údajů je zabezpečení osobních údajů. Za tímto účelem jsou dle GDPR správci osobních údajů povinni s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem (stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob) přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Splnění této povinnosti jsou pak SVJ, BD a FO povinni i prokázat. GDPR příkladem udává...

číst více
2. Květen 2018 - 12:41

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavádí nové povinnosti, které dopadají i na SVJ, BD a FO, jako správce osobních údajů. Některé povinnosti budou plněny vůči nositelům osobních údajů (vlastníci nebo uživatelé jednotek) a vyplývají z povinnosti umožnit nositelům osobních údajů (subjektů údajů) výkon jejich práv uvedených v GDPR. Některé povinnosti jsou pak pro správce osobních údajů stanoveny v GDPR přímo a budou plněny vůči různému okruhu osob (vůči dozorovému orgánu, vůči subjektu údajů).

K tomu je rovněž nutné uvést, že tyto povinnosti se vztahují přímo k osobě...

číst více
4. Duben 2018 - 15:23

Jak již bylo uvedeno v předchozích článcích, ve smyslu GDPR jsou společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva (BD) nebo osoby v postavení pronajímatelů (FO) správci osobních údajů vlastníků a uživatelů jednotek v domě (nájemníků). Dle GDPR jsou správci OÚ oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů další osobu – zpracovatele.

Zpracovatel je tedy subjektem, který ve smyslu GDPR zpracovává osobní údaje vlastníků a uživatelů jednotek z pověření SVJ, BD a FO jako správce OÚ, za správce a dle pokynů správce. Zpracovatel neurčuje účel zpracování osobních údajů, ten je v případě...

číst více
21. Březen 2018 - 16:25

Ve smyslu GDPR je možné osobní údaje (OÚ) subjektu údajů (nositele těchto OÚ – vlastníky nebo uživatele jednotek) zpracovávat pouze na základě splnění alespoň jedné z vymezených podmínek. Pro účely SVJ, BD a FO v postavení pronajímatele jako správců OÚ přichází v úvahu podmínky následující:

  1. udělení souhlasu subjektu údajů ke zpracování jeho OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;
  2. zpracování OÚ je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
  3. zpracování...
číst více

Stránky