Tipy a rady - správa nemovitostí Praha i celá ČR

14. Květen 2018 - 17:57

Ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má správce osobních údajů (SVJ, BD a FO) povinnost poskytnout subjektům údajů (vlastníkům nebo uživatelům jednotek) v GDPR stanovené informace. Informace musí správce osobních údajů poskytnout písemně, přičemž GDPR považuje i elektronickou formu za písemnou, informace lze tedy zaslat např. e-mailem.

 

Výčet povinně poskytovaných informací se liší v závislosti na tom, zda byly zpracovávané osobní údaje získány přímo od vlastníka nebo...

číst více
2. Květen 2018 - 12:53

Základní povinností správce osobních údajů je zabezpečení osobních údajů. Za tímto účelem jsou dle GDPR správci osobních údajů povinni s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem (stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob) přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Splnění této povinnosti jsou pak SVJ, BD a FO povinni i prokázat. GDPR příkladem udává...

číst více
2. Květen 2018 - 12:41

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavádí nové povinnosti, které dopadají i na SVJ, BD a FO, jako správce osobních údajů. Některé povinnosti budou plněny vůči nositelům osobních údajů (vlastníci nebo uživatelé jednotek) a vyplývají z povinnosti umožnit nositelům osobních údajů (subjektů údajů) výkon jejich práv uvedených v GDPR. Některé povinnosti jsou pak pro správce osobních údajů stanoveny v GDPR přímo a budou plněny vůči různému okruhu osob (vůči dozorovému orgánu, vůči subjektu údajů).

K tomu je rovněž nutné uvést, že tyto povinnosti se vztahují přímo k osobě...

číst více
4. Duben 2018 - 15:23

Jak již bylo uvedeno v předchozích článcích, ve smyslu GDPR jsou společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva (BD) nebo osoby v postavení pronajímatelů (FO) správci osobních údajů vlastníků a uživatelů jednotek v domě (nájemníků). Dle GDPR jsou správci OÚ oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů další osobu – zpracovatele.

Zpracovatel je tedy subjektem, který ve smyslu GDPR zpracovává osobní údaje vlastníků a uživatelů jednotek z pověření SVJ, BD a FO jako správce OÚ, za správce a dle pokynů správce. Zpracovatel neurčuje účel zpracování osobních údajů, ten je v případě...

číst více
21. Březen 2018 - 16:25

Ve smyslu GDPR je možné osobní údaje (OÚ) subjektu údajů (nositele těchto OÚ – vlastníky nebo uživatele jednotek) zpracovávat pouze na základě splnění alespoň jedné z vymezených podmínek. Pro účely SVJ, BD a FO v postavení pronajímatele jako správců OÚ přichází v úvahu podmínky následující:

  1. udělení souhlasu subjektu údajů ke zpracování jeho OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;
  2. zpracování OÚ je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
  3. zpracování...
číst více
21. Březen 2018 - 16:17

Dne 25.5.2018 vejde v České republice, jakož i v celé EU v účinnost obecné nařízení na ochranu osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR). Z GDPR pak pro společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva (BD) i právnické a fyzické osoby v postavení pronajímatelů (FO) plynou nová práva a povinnosti. V tomto článku se budeme věnovat vysvětlení základních pojmů a vyjasnění postavení SVJ, BD a FO ve světle GDPR.

Subjektem údajů, kterým GDPR poskytuje ochranu jsou pouze fyzické osoby, pro účely SVJ, BD a FO půjde tedy...

číst více

Stránky