Ekonomická správa

Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů klienta
 • běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů
 • sestavení účetní závěrky
 • mzdová a personální agenda statutárních orgánů
 • mzdová a personální agenda zaměstnanců
 • roční zpráva o hospodaření

Předpisy záloh

 • vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
 • vyhotovení předpisu záloh a vystavení výpočtových listů
 • úprava záloh na služby při změně při změně způsobu jejich tvorby nebo výše
 • rozúčtování záloh na služby jedenkrát ročně
 • kontrola úhrad zálohových plateb, v případě včasného nezaplacení upomínání pohledávky u dlužníka
 • obsluha SIPO

Online služby zdarma

 • zpřístupnění přehledu o přijatých zálohách od jednotlivých bytových jednotek v internetové aplikaci IFM24
 • zpřístupnění přehledu o neplatičích a dlužných částkách v internetové aplikaci IFM24
 • online ekonomický přehled v internetové aplikaci IFM24
 • online helpdesk pro řešení požadavků klienta v internetové aplikaci IFM24
 • online přehled pohybů na běžných a spořících účtech klienta, spolu s informací o zaúčtování příslušného dokladu, zpřístupněný v internetové aplikaci IFM24
 • online kniha pošty v internetové aplikaci IFM24

Ostatní

 • pasivní nahlížení na bankovní účet klienta za účelem kontroly provedených plateb a pořizování výpisů
 • realizace finančních operací prostřednictvím bankovního účtu klienta dle pokynů klienta