Technická správa budov a nemovitostí

Evidence, revize a opravy

 • vedení evidence bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
 • založení a průběžná aktualizace elektronické karty domu (pasport)
 • vytvoření přehledu o technickém stavu nemovitosti
 • sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad
 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
 • převod smluv na dodávku služeb a médií (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění)
 • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb

Úklid, recepce, ostraha a související služby

 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor
 • zajištění pravidelné údržby zahrad a dvorů
 • zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor
 • zajištění služeb recepce
 • zajištění ostrahy nemovitosti

Havarijní služba

 • zajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby, nonstop linka pro hlášení havárií

Online služby zdarma

 • online archiv dokumentace k nemovitosti v internetové aplikaci IFM24
 • online přehled revizí nemovitosti v internetové aplikaci IFM24
 • online helpdesk pro řešení požadavků klienta v internetové aplikaci IFM24
 • online přehled klíčového hospodářství v internetové aplikaci IFM24

Ostatní

 • zajištění znaleckých a odborných posudků
 • převzetí dokumentů k nemovitosti od bývalého správce a klienta
 • archivace dokumentace k nemovitosti po dobu správy