Správa společenství vlastníků bytových jednotek online

Díky internetové aplikaci IFM24, kterou jsme vyvinuli jako nástroj pro efektivní řízení správy bytových domů, získáte pro Vaši nemovitost na zabezpečené internetové adrese unikátní účet, který bude přístupný výhradně členům statutárních orgánů, vlastníkům a nájemníkům bytových jednotek. Získáte zde prostor pro ukládání dokumentů k Vaší nemovitosti (zápisy ze schůzí, skeny revizních zpráv, smluv s dodavateli apod.), který je Vám 24h denně k dispozici, stejně tak nástěnku a fórum pro komunikaci mezi orgány a vlastníky jednotek nebo členy družstva a další funkce, které usnadňují a zefektivňují práci nejen statutárních orgánů. Pokud budete chtít nejprve nahlédnout do demoverze, můžete tak učinit zde.

Naši klienti, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a majitelé činžovních domů, získají v rámci aplikace IFM24 po celou dobu správy nemovitosti online přístup do ekonomického a technického přehledu nemovitosti, kde mohou sledovat předpisy záloh na služby, přehled dlužníků a upomínek, tvorbu a čerpání fondu oprav, náklady a zálohy na služby, zaúčtované pohyby na bankovních účtech, knihu faktur, pokladnu, přehled revizí a termínů revizí, odečty měřidel, přehled činností technika na objektu, výstupy z periodických kontrol stavebně technického stavu nemovitosti a mnoho dalších užitečných přehledů. V sekci helpdesk, pak můžete zadávat požadavky na správce v jakoukoliv dobu a my je pro Vás v co nejkratším termínu vyřešíme. 

Přístup do IFM24 je po celou dobu správy nemovitosti pro naše klienty zdarma. Stručný výčet základních výhod zahrnuje zejména služby, které jsou přímo navázány na data z našeho informačního software na správu nemovitostí a na účetní software. 

Internetová aplikace IFM24 splňuje náležitosti dané právní úpravou pro bytová družstva (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 636), která zavádí povinnost zřídit internetovou stránku za účelem zveřejnění pozvánky na členskou schůzi, přičemž prostřednictvím internetové stránky lze provozovat i povinnou informační desku.

Ekonomický přehled

během chvilky získáte jasný a aktuální přehled o hospodaření Vašeho domu. Mezi nejoblíbenější přehledy s pravidelnou denní aktualizací dat patří zejména:

 • zpráva o hospodaření - IFM24 umožňuje kdykoliv vygenerovat správu o hospodaření spravované nemovitosti a to v editovatelné podobě v běžném formátu word, abyste ji mohli případně upravit pro potřeby Vašeho SVJ
 • předpisy záloh na služby a příspěvků na správu domu a pozemku (fond oprav) a to včetně celé historie
 • přehled dlužníků (zobrazení zůstatků) - tento přehled obsahuje  pro snazší orientaci kromě aktuální výše zůstatku také celou historii vývoje salda (dluhu nebo přeplatku)
 • přehled odeslaných upomínek - po zpracování měsíčního bankovního výpisu automaticky generujeme a rozesíláme elektronicky upomínky a to včetně celého historie vývoje dluhu a bezplatně. Přehled odeslaných upomínek včetně kopie všech upomínek ve formátu PDF máte taktéž k dispozici.
 • bankovní výpisy - zaúčtované bankovní výpisy s vyznačením nedodaných účetních dokladů, pokud takové jsou
 • příspěvek na správu domu a pozemku - přehled tvorby a čerpání fondu oprav s aktuálním stavem nevyčerpaných prostředků. Jedná se o nezbytnou pomůcku pro plánování investic společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.
 • náklady a zálohy na služby - tvorbu záloh na služby lze snadno porovnat se skutečnými náklady
 • faktury - zobrazení veškerých účetních dokladů v přehledné formě s popisem, údaji o příslušném dokladu, dodavateli a úhradě
 • další ekonomické přehledy, jako je například evidence pokladny, které Vám umožní spravovat nemovitost s minimálním časovým výdajem bez nutnosti na vše se dotazovat správce nemovitosti

Technický přehled

neméně důlezité jsou informace o technickém stavu Vašeho domu. V rámci technické správy máte možnost sledovat následující přehledy

 • termíny revizí včetně grafického znázornění zda je revize provedena, která odborná firma ji provedla a kdy Výs čeká následující revize. Součástí tohoto přehledu je i samotná revize v elektronické podobě.
 • odečty poměrových měřidel včetně historie odečtů
 • přehled činností technika na spravované nemovitosti zaznamenaný přehledně dle datumu a typu činností s možností vyhledávání a filtrování
 • technický stav nemovitosti je přehled stavebně technického stavu Vašeho domu ve kterém jsou posány stavební konstrukce a komponenty Vaší nemovitosti s popisem aktuálního stavu, návrhem na opravu, či údržbu, pokud je potřeba. Tento přehled je pravidelně aktualizován v závislosti na sjednané četnosti návštěv Vaší nemovitosti technikem.

Komunikace ve třech rovinách

 • Úřední deska

  • slouží pro snadné zveřejňování informací správcem nemovitosti. Vždy se dozvíte potřebné informace včas, ať už se jedná o upomínky neplatičům, nebo o změnu telefonního čísla na havarijní službu, samozřejmostí jsou notifikační emaily uživatelům.

 • Nástěnka

  • slouží pro zveřejňování informací mezi obyvateli domu a orgány SVJ a družstev – například vyvěšení pozvánky, oznámení, ztráty a nálezy, ohlášení akcí atd. Taktéž rozesílá automaticky notifikační emaily všem zaregistrovaným uživatelům.

 • Fórum

  • jedná se o chat, kde spolu mohou diskutovat nad různými tématy obyvatelé domu

Helpdesk

Váš požadavek se u nás neztratí - můžete sledovat stav řešení Vašich požadavků online. Požadavky klientů přijímáme telefonicky, emailem, poštou anebo přes helpdesk který je obsažen v aplikaci IFM24. Výhodou zadání požadavku přes helpdesk je to, že jej můžete zadat kdykoliv a můžete sledovat celý průběh řešení. Také můžete zvolit formu odpovědi veřejnou, v takovém případě  má celá nemovitost možnost přečíst si Váš požadavek a odpověď správce, nebo soukromou, takovém případě zasíláme vyřešení požadavku pouze zadavateli. 

Archiv dokumentů

s neomezenou kapacitou pro dokumenty související se správou Vaší nemovitosti. Můžete si libovolně vytvářet adresářovou strukturu a bezpečně ukládat Vše co se týká Vaší nemovitosti. Nejčastěji naši klienti využívají tuto část aplikace IFM24 pro ukládání smluv s dodavateli služeb, zápisů ze shromáždění a členských schůzí, zápisů z jednání statutárních porgánů, technické dokumentace k nemovitosti apod. Automaticky sem také ukládáme revizní zprávy. Pravidelná záloha je samozřejmostí.

Seznam vlastníků, kontaktů a informací o bytových jednotkách

je pro naše klienty exportován přímo z našeho software na správu nemovitostí, jsou zaznamenávány veškeré změny ve vlastnictví bytových jednotek, kontaktech (korespondenční adresy, emaily, telefony apod.). U nájemníků zobrazujeme také typ smlouvy na dobu určitou, či neurčitou s upozorněním na blížící se konec smluvního vztahu.

 • Seznam vlastníků (členů družstva, nájemníků)

  • s adresou trvalého bydliště pro doručování písemností a uvedením funkce v orgánech

 • ​Kontakt

  • v této sekci jsou uvedeny kontaktní osoby s telefonickým a emailovým kontaktem, pro řešení havarijních stavů, či pro potřeby statutárního orgánu při správě nemovitosti, nebo vlastníka nemovitosti pro rychlý přístup k údajům o nájemnících

 • ​Byt

  • v této sekci naleznete základní údaje o bytové jednotce, jako je plocha, počet osob pro výpočet záloh, podíly na společných prostorách, plochy

Vyzkoušejte si naši internetovou aplikaci IFM24: IFM24-demo