Právní oblast

  • zajištění auditu uzavřených smluv
  • zajištění vymáhání dlužných plateb a přípravy podkladů pro soudní nebo mimosoudní vypořádání
  • zajištění zastupování zájmů klienta týkajících se spravovaného majetku na základě plné moci
  • zajištění zápisů změn do rejstříku a sbírky listin
  • zajištění služeb advokáta