Inženýrská oblast

  • zajišťování rozsáhlejších oprav, údržby a rekonstrukcí nad rámec běžné údržby správcem, podle klientem schválených návrhů
  • organizace výběrových řízení nad rámec běžné údržby v souladu s požadavky klienta a zveřejnění na stránkách www.epoptavka.cz:
    • přijímání a hodnocení nabídek ve spolupráci s klientem, včetně souvisejících administrativních činností
    • zajištění přípravy smlouvy na míru s vybraným uchazečem
  • zajištění stavebně technického dozoru
  • periodické hodnocení stavu nemovitostí včetně podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce