Podpora orgánů SVJ

  • účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na jiném jednání dle dohody s klientem
  • zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění SVJ a členské schůze BD