Vedení účetnictví

  • vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů Klienta
  • běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů
  • sestavení účetní závěrky
  • mzdová a personální agenda statutárních orgánů
  • mzdová a personální agenda zaměstnanců
  • roční zpráva o hospodaření