Předpisy záloh

  • vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
  • vyhotovení předpisu záloh a vystavení výpočtových listů
  • úprava záloh na služby při změně při změně způsobu jejich tvorby nebo výše
  • rozúčtování záloh na služby jedenkrát ročně
  • kontrola úhrad zálohových plateb, v případě včasného nezaplacení upomínání pohledávky u dlužníka
  • obsluha SIPO