Evidence, revize a opravy

  • vedení evidence bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
  • založení a průběžná aktualizace elektronické karty domu (pasport)
  • vytvoření přehledu o technickém stavu nemovitosti
  • sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad
  • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
  • převod smluv na dodávku služeb a médií (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění)
  • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb