Sankce za nesplnění povinnosti zveřejnit účetní závěrku

Nezveřejněním účetní závěrky se SVJ dopouští přestupku, za který může být SVJ udělena pokuta do 3% aktiv celkem. Odpovědnost vůči SVJ jako právnické osobě jde pak k tíži statutárního orgánu (členů výboru), který měl zajistit splnění této povinnosti (odpovědnost statutárního orgánu je nepřenosná). Udělením pokuty, kterou SVJ zaplatí je pak způsobena škoda jednotlivým vlatsníkům jednotek, kteří ji v rámci příspěvků na správu domu a pozemku uhradí, stejně jako případná škoda v podobě nákladů souvisejících s řešením vzniklé situace. Odpovědnost za tuto škodu vůči SVJ i vůči jednotlivým vlastníkům jde rovněž k tíži statutárního orgánu. Jako správa nemovitostí doporučujeme ihned po schválení účetní závěrky si tuto nechat vložit do sbírky listin. Pro naše klienty tuto službu nabízíme. Blíže jsme se povinností vkládání účetní závěrky do sbírky listin zabývali v článku "SVJ budou od 1.1.2016 povinně ukládat účetní závěrku do sbírky listin".

Závěrem: za nezveřejnění účetní závěrky může být SVJ udělena pokuta až do výše 3% aktiv

Parkers s.r.o., správa nemovitostí Praha