Povinnost k odklízení sněhu a údržbě chodníků před Vaším domem pro společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva

Povinnost společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytových družstev (BD) spravovat vlastní majetek plyne z obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zejména pak z ustanovení o odpovědnosti za škody a jejímu předcházení (§ 415 a násl. Občanského zákoníku). Vlastnictví zavazuje a každý (zejména pak vlastník pro tento případ) je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám, a každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností. SVJ a BD je tedy z tohoto pohledu povinno starat se o chodník/schody atd. ve vlastnictví svých členů (z titulu zákonného správce dle § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994Sb., o vlastnictví bytů u SVJ a z titulu vlastníka u BD) tak, aby nedocházelo ke škodám. Pokud by např. někdo v zimě uklouzl na neodklizeném sněhu na chodníku SVJ nebo BD, bylo by SVJ nebo BD povinno uhradit mu škodu z toho vzniklou (ušlý zisk, náklady léčby apod.), vlastníci jednotek jsou pak zákonnými ručiteli k tomuto závazku v případě SVJ (§ 13 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů). Stejné povinnosti má pak jakýkoliv jiný vlastník chodníku, ať je jím soukromá osoba nebo obec/stát. Ve většině případů chodníky okolo domu v Praze vlastní hl.m.Praha, které je také připsána povinnost provádět jejich údržbu. Údržbu zajišťují přípsěvkové organizace hl.m.Prahy, zejména Techniská správa komunikací hl.m.Prahy. V případě vzniku škody na náledí na chodníku ve vlastnictví hl.m.Prahy je možné využít následující informace na webových stránkách TSK: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/tsk/web/jak-si-zaridit/nahrada-skody-uraz

Autor: Parkers s.r.o.