Povinné internetové stránky pro bytová družstva

Od 1.1.2014 začala i pro bytová družstva platit nová právní úprava zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Jednou z nových povinností pro bytová družstva dle ZOK je povinné zřízení internetových stránek družstva. Tato povinnost vyplývá z § 636 ZOK a souvisí se svoláváním členské schůze. V nové úpravě je zachována povinnost svolatele členské schůze zaslat pozvánku na členskou schůzi členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů 15 dnů předem. Nově je ale stanovena povinnost pozvánku v téže lhůtě uveřejnit na internetových stránkách družstva. Pozvánka musí být na internetových stránkách družstva uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze, přičemž uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje pozvánka za doručenou. Z tohoto doslovného znění zákona lze dovodit, že bytová družstva jsou povinna internetové stránky zřídit.

Internetové stránky družstva lze využít i ke splnění další nové povinnosti, kterou je zřídit informační desku. Dle § 562 ZOK je družstvo povinno ve svém sídle zřídit informační desku, která bude přístupná každý pracovní den po běžnou pracovní dobu všem členům. Tuto informační desku lze provozovat rovněž prostřednictvím internetových stránek, které zřejmě nejlépe zajistí její povinné zpřístupnění všem členům družstva. Povinnost zpřístupnit informační desku prostřednictvím internetových stránek mohou určit i stanovy.

Nová právní úprava tedy pro bytová družstva zavádí povinnost zřídit internetovou stránku za účelem zveřejnění pozvánky na členskou schůzi, přičemž prostřednictvím internetové stránky lze provozovat i povinnou informační desku.

Autor: Parkers s.r.o.