Informace k oznámení o úpravě cen servisních služeb – Schindler CZ, a.s.

Společnost Schindler CZ, a.s. koncem února 2017 rozeslala na některé naše klienty oznámení o úpravě cen servisních služeb o nárůst průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za třetí čtvrtletí roku 2016 oproti stejnému období roku 2015, tj. o 4,5%. Věnujte proto pozornost Vaší smluvní dokumentaci, zpravidla je v servisní smlouvě zakotvena pouze možnost zvýšit cenu o inflaci, nikoliv o nárůst nominální mzdy. Toto navýšení ceny tedy nemusíte akceptovat. Pokud Vám přijde oznámení o úpravě cen a Vy s tímto navýšením ceny za služby nesouhlasíte, můžete Váš nesouhlas (neakceptaci dodatku k servisní smlouvě) zaslat elektronicky na email uvedený v dopise. Nemáme informaci, zda se jedná o plošný pokus o zvýšení ceny, či jsou klienti selektováni.

Parkers, s.r.o.