Drobné opravy a běžná údržba v bytě a povinnost k jejich úhradě

Pojem drobných oprav v bytě se váže k nájemnímu vztahu a je upraven v nařízení vlády č. 258/2009 Sb., kterým se provádí občanský zákoník. K úhradě drobných oprav v bytě spojených s jeho užíváním a nákladů spojených s běžnou údržbou je povinován nájemce bytu, jak uvádí § 687 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Ve smyslu odst. 4 téhož paragrafu pak práva a povinnost nájemce družstva při drobných opravách a běžné údržbě družstevního bytu a hrazení nákladů s tím spojených mají být upraveny ve stanovách družstva.

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele. V § 5 odst. 2 nařízení vlády je pak věcný výčet oprav a výměn, které jsou považovány za drobné.

Jako příklad lze uvést opravy podlahových krytin, výměn prahů a lišt, opravy jednotlivých částí oken, dveří, výměny zámků, klik, rolet, žaluzií, výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy vodovodních výtoků, sprch, van, umyvadel apod., kuchyňských sporáků, kuchyňských linek, vestavěných skříní, opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení včetně uzavíracích a regulačních armatur a termostatů. Za drobnou opravu se pak nepovažuje oprava radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

Podle výše nákladů se za drobnou opravu považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů, která nejsou uvedena v § 5 nařízení vlády, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500,-Kč. Součet všech nákladů pak za kalendářní rok nesmí přesáhnout 70 Kč/m2 podlahové plochy bytu (podlahová plocha sklepů, balkonů a lodžií se započítává jednou polovinou).

Za náklady spojené s běžnou údržbou bytu se považují náklady na udržování a čištění bytu, jako jsou pravidelné prohlídky a čištění věcí uvedených výše, malování, opravy omítek, tapetování, čištění zanesených odpadů apod. 

Autor: Parkers s.r.o.